صحنه پردازی هایی مفهومی برای نمایش روزمَرِگی

صحنه پردازی هایی مفهومی برای نمایش روزمَرِگیصحنه پردازی هایی مفهومی برای نمایش روزمَرِگی

واسیلیس پانتلیدیس Vassilis Pantelidis، متولد 1984، هنرمند و عکاس یونانی است که در شهر تسالونیکی زندگی و کار می کند.

فعالیت هنری او بر سوژه و بدن انسان در تعامل با فضا و اشیا متمرکز است. او به هویت، زمان و حافظه، نمادگرایی و کلیشه ها علاقه مند است. هنرمند در تصاویری که به دقت خلق می‌شود، در سناریوهای مختلف به قهرمان داستان تبدیل می‌شود که در آن، چیزهای آشنا و روزمره را در بستری غیرعادی ارائه می‌کند. تصاویر او با معرفی چیزهای عجیب، پارادوکس و پوچ، به عنوان استعاره های بصری عمل می کنند که مرزهای بین واقعیت و تخیل را محو می کند.

او اپیزود های ناهمگنی را طراحی می کند تا وضعیت انسان امروزی را به نمایش بگذارد. وضعیت غم انگیز در عین حال آمیخته به طنز انسان در عصر جدید. او مانند یک صحنه پرداز تئاتر، صحنه ای را ترتیب می دهد که همزمان انتزاع، تضاد، پوچی و تکرار در زندگی را که مثل یک تار دور انسان پیچیده شده، به نمایش می گذارد. انسانی که راه رستگاری و یا فرار از این دام را نمی داند و هنرمند نیز کمکی به بیننده نمی کند.

این دوگانگی ها همچون عذابی متافیزیکی بر روح بشر فشار می آورد و در این تراژدی غم انگیز، عدم اطمینان به زندگی افزایش می یابد.

تهیه و تنظیم: نرگس صاحب‌اختیاری