آیا می توانید گرمای خورشید را با دیدن یک نقاشی احساس کنید؟

آیا می توانید گرمای خورشید را با دیدن یک نقاشی احساس کنید؟آیا می توانید گرمای خورشید را با دیدن یک نقاشی احساس کنید؟

آیا می توانید گرمای خورشید را با دیدن یک نقاشی احساس کنید؟
الآن امتحانش کنید.
در شهر آرل همه چیز در حال سوختن بود، از جمله پالت نقاش.
همه چیز با اشتیاق و بی واسطه می سوخت.
در بعدازظهری که با یک برگه و یک مداد برای به تصویر کشیدن طعم بی بدیل جنوب کافی بود. کشاورزی به سمت مزرعه می رود. همه جای طبیعت دیوانه می شود. می توان آبی آسمان، طلای درخشان گندم را تصور کرد. در اینجا ون گوگ نقاشی ای پر از شعر و سادگی را ارائه می کند.


لحظه ای بی نظیر که برنمی گردد. احساس زیبای دیدن ، معجزه بعد از ظهری در ماه ژوئن را به تصویر می کشد، بعد از ظهری مانند بسیاری از بعدازظهرهای دیگر، بعد از ظهر ظاهراً کم اهمیت، که به لطف الهام و حساسیت خلاقانه ونگوگ تبدیل به یک اثر فاخر هنری می شود و برای  همیشه جاودانه می گردد.
حتی در طراحی سیاه و سفید این حقیقت، شما می توانید گرمای خورشید را احساس کنید.

مجله هنرهای تجسمی