بسته وطنی، ۶۰ سال بسته بندی در ایران

بسته وطنی، ۶۰ سال بسته بندی در ایرانبسته وطنی، ۶۰ سال بسته بندی در ایران

کتاب بسته وطنی تصویری از تاریخ شکل گیری،تکامل و توسعه صنعت بسته بندی در ایران  ارایه می کند. تصویری که صرفا به بسته ها به عنوان قالبی برای توسعه اقتصادی و تولید ملی بسنده نمی کند و در بطن روند و سیر شکل گیری، بازتابی از شرایط اجتماعی و ساسی و فرهنگی را نمایان می سازد. بسته ایرانی، شکلی از هویت ایرانی را آشکار می کند که در مسیر مدرنیزاسیون، با بهره گیری از تجارب غربی ها سعی می کند به بازآفرینی نقش تبلیغات در توسعه اقتصادی بپردازد که با سلایق جامعه ایرانی همراهی دارد. در این مسیر خلاقیت های فردی، توجه به هویت ایرانی و نیاز به مخاطبان مورد توجه قرار می گیرد.

 

از تصاویر کتاب

شاید به همین دلیل طراحی گرافیک بسته ایرانی در هر دوره زبان حال وضعیت اجتماعی ایرانیان است. کتاب بسته وطنی، فارغ از پرداختن به مسایل فنی بسته بندی، با ارایه بیش از ۱۸۰۰ نمونه تصویری از بسته های ایرانی که عمرشان گاه به یکصد سال پیش می رسد افق های جدیدی پیش روی طراحان برای هویت یابی از گذشته می گشاید. تصاویر منحصربه فرد کتاب همراه با روایت ایرانی، منعکس کننده روح زمانه خود است و در بطن روند و سیر شکل گیری، بازتابی از شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را نمایان می سازد.