کتابِ تاریخ تصویر برای همه

کتابِ تاریخ تصویر برای همهکتابِ تاریخ تصویر برای همه

سفری به تاریخ هنر. کتاب «تاریخ تصویر برای همه»، با عنوان اصلی AHistory of Pictures for Children، روایتی شیرین و جذاب از تاریخ تصویر است که مخاطبان خود را، از خلال گفت‌وگوی مارتین گی‌فورد و دیوید هاکنی و تصاویر رز بلیک، به دنیای رنگارنگ و شگفت‌انگیز و پرتنوع تصاویر، از دورترین اعصار تا عصر حاضر می‌برد.
کتاب «تاریخ تصویر برای همه» در اصل کتابی است برای آشنایی کودکان و نوجوانان با تاریخ هنر اما این کتاب، همچنین می‌تواند هرکسی را که تازه بخواهد با تاریخ هنر آشنا شود، فارغ از سن‌وسال مخاطب، به کار می‌آید و می‌تواند بابی باشد برای آشنایی اولیه و مقدماتی با تاریخ هنر.