جوایز مسابقه عکاسی «گرین استورم» برای عکاسان ایرانی

جوایز مسابقه عکاسی «گرین استورم» برای عکاسان ایرانیجوایز مسابقه عکاسی «گرین استورم» برای عکاسان ایرانی

 در ایران، محمدرضا معصومی از ایران برنده بزرگ این مسابقه شد و جایزه اصلی را کسب کرد و هادی دهقانپور دیگر عکاسی ایرانی عنوان موفق به کسب مقام دوم شد. همچنین عکاسی از کشور فیلیپین عنوان نفر اول این مسابقه را به دست آورد. 

این مسابقه که در کشور هند و با موضوع احیای زمین و شعار بازگشت به اصالت سبز برگزار می‌شود از جمله شناخته‌شده‌ترین مسابقات عکاسی با موضوعات زیست محیطی در دنیا است. 

عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس شامل محمد رضا معصومی با عکسی با عنوان «سبز و سفید» از منطقه اسالم گیلان و هادی دهقانپور با عکس «اتوبوس سبز» از گرگان عناوین برتر را کسب کردند. 

فینالیست های مسابقه

منبع
اینستاگرام