منتخب آثار نقاشیخط و خوشنویسی { حسین زنده رودی } - بخش اول -
منتخب پوسترهای رویداد جهانی { Madrid Gráfica 2022 } در اسپانیا ( بخش دوم )
آرشیو پوسترهای { Kieler Woche } بزرگترین رویداد جهانی قایقرانی در آلمان ( بخش اول )
منتخب آثار طراحی { کات رایلی } از انگلستان
آثار تصویرسازی و طراحی شخصیت کارتونی { بیل لجر } از آمریکا
منتخب آثار تصویرگری { دیوید بونازی } از ایتالیا
منتخب آثار تصویرگری { سارا تایسون } از کانادا ( بخش دوم )
منتخب آثار تصویرگری { سارا تایسون } از کانادا ( بخش اول )

رویداد

اخبار