مسیح در حال زنده کردن دختر جایروس

مسیح در حال زنده کردن دختر جایروسمسیح در حال زنده کردن دختر جایروس

ایلیا رپین / 1871/ مسیح در حال زنده کردن دختر جایروس / رنگ و روغن

پرده «مسیح در حال زنده کردن دختر جایروس» به‌ عنوان بخشی از یک رقابت دانشجویی، بر‌ مضمونی‌ از‌ کتاب انجیل است که در سال 1871 توسط "ایلیا رپین" کشیده شد و وی را به دریافت مدال‌ طلایی و سفر‌ رایگان‌ دانشجویی‌ نایل‌ گردانید. رپین هنگام کار بر این پرده عظیم‌ و جاودانی، نه تنها ضوابط علمی‌ و آموزشی‌ را کاملا به کار بست بلکه همزمان‌ چیزی هم فراتر رفت. او شیوه‌ عالی‌ و بی‌نظیری‌ را که در دانشگاه آموخته بود نه‌ به‌ عنوان نظامی فرمایشی، بلکه به‌ عنوان‌ سنتی جالب‌ تفسیر‌ می‌کرد که با قابلیت‌ هنر در بازتاب عظمت روح بشری پیوند داشت.

دختر دوازده ساله جایروس در لباسی سفید روی تخت خوابیده و اطراف سر او نیز گلهای نیلوفر دیده میشود. عیسی(ع) در حالی که لباس هایی به رنگ آبی و قرمز در بر دارد، دست راست دختر را در دست راست خود نگه داشته است. پایین تختخواب در پس زمینه پنج نفر دیده می شوند؛ جایروس، همسرش و پیروان عیسی، پیتر،جان و جیمز.

احساسات در اتاق به طرز قابل ملاحظه ای سنگین است. همسر جایروس در حالی دیده می شود که دستمالی سفید در دستانش است که آن را به سینه می چسباند و جایروس نیز در کنار او دست روی دست گذاشته است و ویران شدن آنان به وضوح دیده می شود. با این وجود، با اندکی نور که آنها را روشن می کند می توان جرقه امید را در چشمانشان مشاهده کرد؛ زیرا عیسی دست دخترشان را در دست خودش گرفته است. پیروان عیسی در پس زمینه تقریباً نامرئی هستند، یکی از آنها دست خود را روی میز رختکن در حال استراحت گذاشته است و همچون والدین دختر چندان حیرت زده نیست.

تاریکی سمت راست تصویر باعث می شود که چشم به طور طبیعی به سمت رستاخیز(سمت چپ) کشیده شود. تاریکی وقتی آشکار می شود که فرد نوری از پشت پرده ها را در سمت راست بالای بوم مشاهده کند - اگرچه در خارج روز است اما داخل کنیسه تاریک است و تنها منبع نور داخل اتاق نور سه شعله چراغی روغنی بالای سر تخت دختر است و فضای حضور مسیح و دختر جلوه ای مقدس می بخشد و اهمیت معنوی صحنه را دوچندان می کند. به طوری که واضح ترین و برچسته ترین جزئیات این پرده قسمت ذکر شده است.

روتختی، رومیزی، لباس عیسی(ع) و لباس های حاضران و همچنین پرده ای که از ورای آن نور خارج به درون راه پیدا کرده است همه دارای چین هایی عمودی هستند درست برخلاف بوم افقی و نسبتا وسیع. خطوطی  رو به بالا در چندین صحنه در سراسر تابلو قابل مشاهده است؛ از جمله سه شلعه روغنی، خطوط مبلمان و ستون های موجود در پس زمینه. پرده های قرمز قرار گرفته بالای سر عیسی(ع) نیز عمودی است و شرایطی را ایجاد میکند که نمایانگر کسی است که از خواب برخیزد.

جزئیاتی در اتاق نکات ماندگاری بیماری دختر را نشان می دهد؛ لباس های روی زمین و آینه ای که در میان انبوهی از به هم ریختگی قرار دارد. شواهد بیشتر این نظریه وجود یک سینی با غذا در کف سمت راست است، که این امر بیان گر تغذیه بیمار توسط خدمت گزارانی است که در طول بیماری مراقب او بودند.

خطوط موجود در سقف و کف چشم انداز جالب توجهی را نشان می دهد و چشم آنها را دنبال می کند؛ خطوط روی سقف نشان دهنده مسیر ورودی است که مسیح وارد اتاق شده است و خطوط موزائیک های کف نیز محوطه اتاق را نشان می دهد.

تعداد زیادی گل نیلوفر در اطراف سر دختر هستند که نشان دهنده مرگ وی قبل از رسیدن مسیح بر بالین اوست چراکه گل های نیلوفر برای افراد زنده استفاده نمی شد.

پرده «مسیح در حال زنده کردن دختر جایروس» از شکوه و عظمت خاصی برخوردار است و نمونه ای عالی از چگونگی استفاده از جلوه های نورپردازی، رنگ، اشکال و الگوهایی است که نشان دهنده دانش بیشتر هنرمند و به کارگیری آن روی اثر است.

تهیه و تنظیم: نرگس‌صاحب اختیاری