کتاب "هنر برای من، تو، او" اثرِ فرانسواز بارب-گال

کتاب "هنر برای من، تو، او" اثرِ فرانسواز بارب-گالکتاب "هنر برای من، تو، او" اثرِ فرانسواز بارب-گال

 

هنر برای من،تو،او

نویسنده: فرانسواز بارب-گال

مترجم: فاطمه کاوندی

نشر: نظر

دنیای نقاشی هنوز هم نسبتا مرعوب کننده است. حتی پاسخ به پرسش های ابتدایی یک نفر در قالب کلمات نیاز به دقت زیادی دارد. پذیرفتن این حقیقت دشوار است که شما از نقاشی که ممکن است فرد دیگری را سرشوق آورده باشد، سر در نمی آورید. این کتاب تغییر روش سنتی پرداختن به موضوع هنر را سرلوحه خود قرار داده است. به جای ارائه اطلاعات نظری در مورد دوره ای که اثر در آن پدید آمده، بافت اثر،هنرمند، موضوع اثر و نظایر آن، خوانندگان ابتدا تصویر خود را می بینند. این نقطه آغاز است.

هرکس برای ارضای کنجکاوی هایش یا متناسب با نیازی که دارد، می تواند به هر طریقی از این کتاب استفاده کند. با توجه به زمان یا روحیه‌ی خود، ممکن است تصور کنید مطالب خیلی کوتاه هستند یا این که نه، یک پاراگراف برای رساندن مطلب کافی بوده است.

چنان چه در آخر احساس کردید که همه آن چه خوانده اید چندان هم پیچیده و درک‌ناپذیر نبوده، معلوم می شود که این کتاب رسالت خود را به خوبی انجام داده است.

بشارت/ اثرِ فراآنجلیکو/ ۱۴۳۰-۳۰ میلادی/ تمپرا (رنگ لعابی) روی چوب/ ۱۹۴ در ۱۹۴ سانتی متر/ موزه پرادو، مادرید/صفحه ۶۴ کتاب

در صفحه ۶۵ کتاب درباره تابلوی بشارت اثر فراآنجلیکو می خوانیم:

فرشته ای در حال تعظیم در برابر زنی جوان است

جبرییل نزد حضرت مریم آمده تا به او بگوید که صاحب فرزندی خواهد شد. و برای حضرت مریم شرح می دهد که این کودک پسر خدا خواهد بود و عیسی نام خواهد داشت.جبرئیل با احترام، در حالی که دستانش را مقابل سینه قرار داده به او تبریک می گوید، مریم نیز در حالی که نشسته حالتی شبیه به جبرئیل به خود گرفته و اندکی خم شده است. این صحنه در انجیل به روایت لوقا(در عهد جدید) شرح داده شده، و نام آن «بشارت» است.

چرا مریم از دیدن فرشته ای در مقابل خود حیرت نمی کند؟

در واقع، ما تنها کسانی هستیم که فرشته را می بینیم. نقاش با نشان دادن فرشته سعی داشته داستان را برای ما روشن تر کند، اما در جهان واقعی، مریم نمی تواند او را ببیند و تنها صدایش را می شنود. این درست که او احتمالا تعجب کرده و یا حتی فریاد کشیده باشد اما فراآنجلیکو ترجیح داده روی متانت او تمرکز کند. او آرام است و به دقت به آن چه فرشته برای گفتنش به آن جا آمده گوش می دهد.

فرشته و مریم هر دو جامه‌ی صورتی و موهای طلایی دارند

هر دوی آن ها با یک رنگ نشان داده شده اند زیرا در هماهنگی کامل با یکدیگرند. آن ها کاملا یکدیگر را درک می کنند. موهایشان به درخشندگی خورشید است. گونه هایشان نیز صورتی است؛ رنگی لطیف همانند پوست کودکی که تازه متولد شده است.

آیا فرشته در کنار مریم خواهد ماند؟

نه. فرشته تنها برای ابلاغ پیام آمده. او حتی کاملا داخل خانه هم نشده و مانند میهمانی که قصد مزاحمت و تحمیل خود را ندارد در آستانه ی در ورودی ایستاده است. بال ها و پای راستش خارج از ستون قرار دارند: او میان دو جهان است و به آسمان تعلق دارد. روی زمین تنها می تواند یک رهگذر باشد. دیدار او تنها چند ثانیه به درازا می کشد.