تئوری های دیزاینِ گرافیک

تئوری های دیزاینِ گرافیکتئوری های دیزاینِ گرافیک

 

کتاب تئوری های دیزاینِ گرافیک پیش درآمدی است بر نظریه های طراحی گرافیک. هر گزیده در زمان و مکان خاص خود، طی یک قرن تحولات طراحی و زیباشناسی نوشته شده است و انگیزه های اجتماعیِ حرفه ی طراحی را در پی می گیرد. تمامی نویسندگان این مقالات، خود تولیدکنندگان فعال آثار تجسمی این حوزه بوده و هستند که با واقعیت های آفرینش ارتباطات گرافیکی پیوند خورده اند. چرا که آنان ساختنِ آثار و سر و سامان دادن به حرفه شان را متوقف کردند و به نوشتن درباره ی کاری پرداختند که انجام می دهند. چرا یک طراح جوان امروزی باید درنگ کند و آن چه را آن ها نوشتند، بخواند؟

پائولا شر/ پوستر برای تئاتر/ ۱۹۹۵

نگاه و احساس اثر شر برای تئاتر عمومی مترادف با شهر نیویورک شده است/ صفحه ۱۲۵ کتاب

طراحانی که امروزه وارد حوزه ی طراحی گرافیک می‌شوند باید بر گونه‌های مختلف و اعجاب‌آوری از فناوری‌ها تسلط یابند و خود را برای حرفه‌ای آماده کنند که وضعیت و لوازمش پیوسته تغییر می‌کند. اکنون طراح، نسبت به هر زمان دیگری در گذشته، کارهای بیشتری برای «انجام دادن» دارد؛ با مطالب بیشتری برای خواندن مواجه است و موضوعات بیشتری برای فکر کردن و موقعیت‌های بسیار بیشتری برای درگیریِ جدی با این گفتمان دارد. کتاب تئوری های دیزاینِ گرافیک زمینۀ غور در این گفتمان و آمادگی برای مشارکت در آن را فراهم می‌کند.