هزاران لگو برای نمایش خلاقیت و تخیل, برنده شیر بزنز کن

هزاران لگو برای نمایش خلاقیت و تخیل, برنده شیر بزنز کنهزاران لگو برای نمایش خلاقیت و تخیل, برنده شیر بزنز کن

برای اینکه نشان دهیم لگوها یا اسباب بازی ها برای هر نوع تخیلی ساخته شده اند، ما یک کمپین خلاقانه ایجاد کردیم که امکانات شگفت انگیز لگوها را به نمایش می گذارد. چیزهای عالی در همه اندازه ها وجود دارند، بنابراین چه با هزاران لگو چیزی بزرگ بسازید و چه چیزی کوچک با چند لگو، لگوها بهترین راه برای باز کردن دریچه های تخیل هستند.

تبلیغات توسط تیم بانکوک 

برنده شیر برنزی از جشنواره کن در بخش تبلیغات رسانه ای

منبع