دنیاهای ناآشنای پُل بیدل

دنیاهای ناآشنای پُل بیدلدنیاهای ناآشنای پُل بیدل

"غذای انگلیسی" نمونه ای از عکاسی هنری شوخ طبعانه پل بیدل است

پُل بیدل Paul Biddle هنرمندِ عکاس بریتانیایی نمونه ای قابل توجه در زمینه عکاسی سوررئالیست است. در واقع، بیدل تمامیِ کارهای چاپی و آماده سازی را خودش انجام می دهد که اصولا مهم ترین بخش از پروسه ی کاری او در همین مرحله صورت می گیرد؛ چون چاپی درست و فوق العاده، امکان برقراری ارتباط میان مقاصد هنرمند را، در خصوص تصویر خلق شده بهتر مهیا می کند.

اغلب مجموعه داران هنری، آثار پُل را نمونه هایی موفق با رنگ هایی غنی توصیف کرده اند که گویی در حال جدا شدن از سطح کار و پاشیده شدن در اتاق هستند. پُل با کاربست این رنگ های مشخص و گسترش آن ها در زمینه و سطح کار، شدت و وضوح اثر را بیش تر نمایان می کند. مهارت و درک وی از برگرداندن تصاویر و عکس های گرفته شده به حالت چاپ و مونتاژ در پایان، نتایج بی نقص و اعجاب انگیزی را رقم می زند.

او می گوید: هر آن چه زیبا و جذاب می یابم، آن چیزی است که رخ می دهد. برخی از تصاویر از آغاز کار، در ذهنم ساده و کامل به نظر می رسند، اما اغلب با الهام بخشیِ خودِ اشیا آغاز می شوند که ممکن است این موارد، شیئی یافت شده در یم کهنه فروشی، چیزی آورده شده از دریا و یا موردی مربوط به گذشته خودم باشد. عمدتا متمایل به کاربرد اشیایی هستم که لایه ای از زنگار یا پوسیدگی در خود داشته باشند، چون بافت و تنوع رنگی آن ها برایم جالب است.

شخصا دوست دارم تصاویر و عکس هایم تصاویر و عکس هایم جنبه روایی داشته باشند. اما اصولا باور دارم مخاطبینم باید هر آن چه را می خواهند در این تصاویر بخوانند و از انگیزش بصری آن ها لذت ببرند.

بسیاری از تصاویر در آثارم به طور ویژه با دوربین گرفته شده اند، اما من استفاده از ابزار جانبی را در کارم می پذیرم و ز این بابت استفاده از فتوشاپ را ترجیح می دهم. این نرم افزار، ابزار فوق العاده ای است که دنیاهای تازه ای را برایم گشوده است.