تابلوی بودن و نبودن اثر استاد فرشچیان

تابلوی بودن و نبودن اثر استاد فرشچیانتابلوی بودن و نبودن اثر استاد فرشچیان

محمود فرشچیان؛ نگارگر و نقاش معاصر ایرانی است که در اصفهان متولد شد. وی تأثیر زیادی در روند نقاشی سنتی ایرانی و دیگر هنرهای سنتی ایران داشته‌است. آثار او در بسیاری از شهرهای جهان همانند : پاریس، نیویورک، شیکاگو و … به نمایش گذاشته شده‌است. همچنین در سال ۱۳۹۳ نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر به وی اهدا شد.

اثر نگارگری (مینیاتور) بسیار زیبا و پر معنا از استاد محمود فرشچیان با نام «بودن و نبودن» در موزه کتاب و هنر نگهداری می‌شود. در این تابلو، فرشچیان یک خانوادہ را به تصویر کشیدہ که در حال انجام کارھای روزمرہ خود ھستند و در ھمان حال در برابر دیدگان بھت‌زدہ زن، مرد از دنیا می‌رود. فرشته‌ای بالای سر این خانواده در حالی که جام مرگ به دست دارد دیده می‌شود. فرشچیان در واقع از حضور فرشته با قدحی به شکل اسکلت سر انسان در دست، این معنی را که زندگی و مرگ بسیار به ھم نزدیکند را اراده کرده است.

نام اثر: بودن و نبودن / خالق اثر: محمود فرشچیان / ابعاد اثر: 33.32 در 48.26 با حاشیه کار