پیشخوان تاریخ هنر

مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی در شهر رُم ایتالیا

مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی در شهر رُم ایتالیامجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی در شهر رُم ایتالیا

ابوالحسن صدیقی یکی از مهم‌ترین و معروفترین مجسمه سازان ایران است که سال 1273 شمسی در تهران به دنیا آمد. از مشهورترین و مهم ترین آثار صدیقی می‌توان به مجسمه‌ی فردوسی که در میدان فردوسی تهران قرار دارد اشاره کرد.

در شهر رم؛ پایتخت ایتالیا هم میدانی به نام میدان فردوسی وجود دارد که در آن تندیسی از این شاعر حماسه‌سرای ایرانی نصب شده است. سال‌ها پیش در پایتخت ایتالیا، این میدان به نام حکیم ابوالقاسم فردوسی، نام‌گذاری شده است. این میدان در یکی از مناطق سرسبز شهر رم واقع شده است که هم گردشگاه اهالی این شهر و هم محل تردد گردشگران خارجی است.در این میدان مانند میدان فردوسی ایران تندیسی از ابوالقاسم فردوسی نصب شده است که قدمتی بیش از 50 سال دارد.این مجسمه که 185 سانتیمتر ارتفاع دارد و از مرمر سفید ساخته شده است، کار «استاد ابوالحسن صدیقی» است که در20 ماه مه 1958 به رم برده شد و طی مراسمی در یکی از میدان‌های رم نصب شد.