«پل واترلو» در کریستیز به حراج گذاشته می‌شود

«پل واترلو» در کریستیز به حراج گذاشته می‌شود«پل واترلو» در کریستیز به حراج گذاشته می‌شود

یکی از شاهکارهای هنریکلود مونه، بنیان‌گذار سبک امپرسیونیسم در فرانسه، که بیش از ۷۰ سال در یک خانواده دست به دست شده بود، ماه آینده با ارزش تخمینی دستکم ۳۰ میلیون دلار در لندن به حراج گذاشته می‌شود.

تابلوی پل واترلو، جلوه مه (Waterloo Bridge, Effet de Brume)  یکی از ۴۱ نقاشی است که مونه از پل روی رود Thames کشیده است.

کیت گیل، مدیر کریستیز در لندن، در این باره می‌گوید: نور و هوا تغییر کرده یا مه از بین می‌رود و ممکن است یک هفته طول بکشد که دوباره چنین صحنه‌ای به وجود آید. وقتی این اتفاق می‌افتاد مونه بوم مناسب را برمی داشت و دوباره مشغول به کار می‌شد، هر بار آن را بهتر و بهتر می‌کرد.

گیل در ادامه گفت: مونه نمی‌توانست این نور و اتمسفر متغیر را در جای دیگری از جهان پیدا کند. او در جنوب فرانسه و در ساحل نرماندی از مناظر نقاشی کرد اما در لندن بود که به اوج استعداد امپرسیونیستی خود رسید.

گیل در ادامه افزود: تابلوهای مجموعه پل واترلو به ندرت حراج می‌شوند؛ ۲۶ مورد از این ۴۱ تابلو در تملک موزه ها قرار دارند و دستکم ۵ یا ۱۰ مورد از آنها در کلکسیون‌های خصوصی‌ای قرار دارند که احتمال حراج آنها را پایین می‌آورد.