پوستر تبلیغاتی در راستای حمایت از حقوق سالمندان

پوستر تبلیغاتی در راستای حمایت از حقوق سالمندانپوستر تبلیغاتی در راستای حمایت از حقوق سالمندان

این آگهی با ایجاد تشابه دیداری میان عصای سالمندان و میله‌های زندان، سعی در یادآوری این ضرورت دارد که سالمندان نباید به دلیل سنشان از حقوق خود محروم شوند؛ برای دفاع از حقوق سالمندان منتظر نمانید تا پیر شوید!

 طراحی شده در آژانس تبلیغاتی Bonjour، بروکسل، پادشاهی بلژیک , سپتامبر ۲۰۲۱