به کارگیری قانون گشتالت در نشانه "فدکس"

به کارگیری قانون گشتالت در نشانه "فدکس"به کارگیری قانون گشتالت در نشانه "فدکس"

"لیندُن لیدر" Lindon Leader، طراح نشانه "فدکس" کسی بود که برای اولین بار از فضای منفی در تایپوگرافی استفاده کرد. این نشانه در بیش از ۶۰۰ شرکت هواپیمایی و ۳۰۰۰۰ شرکت حمل و نقل زمینی به کارگرفته شد.

اگر به این نشانه دقت کنید متوجه می شوید که بین دو حرف E وX  فضای سفید پنهانی وجود دارد.

او می گوید بسیاری از مشتریان هنوز به درستی اهمیت فضای سفید را متوجه نشده اند، و می توانیم بگوییم که فضای سفید، موثرین ابزار استراتژیک بازاریابی است. به گفته او ، سادگی و وضوح  دو موضوع مهم موفقیت طراحی نشانه است.

نشانه" فدکس" از ترکیب دو فونت سن سریف univers 64 و futura bold تشکیل شده است. به گفته وی برای گنجاندن فلش درون تایپوگرافی مجبور شد فرم ها و قالب ها فونت را کمی شکنجه دهد تا جایگاه خودش را پیدا کند.

 او می گوید: من بهترین مشخصه های هر دو فونت را با هم ترکیب کردم و  ساختار منحصر به فردی را به وجود آوردم.تا جایی که فلش درون متن قرار گرفت و ساختاری طبیعی به وجود آمد.

"لیدر" از اصل گشتالت در این نشانه استفاده کرده است. «گشتالت» Gestalt یک نظریه روانشناسی است که چگونگی ادراک بصری مغز انسان را توضیح می‎دهد. ذهن انسان در نگاه اول به جای درک جزء به جزء یک تصویر ، سعی می کند آن را به صورت یک کل ترسیم کند. مقدار اطلاعاتی که ذهن  انسان می‎تواند پردازش کند محدود است و در نتیجه زمانی که مقدار اطلاعات بصری زیاد و پیچیده می‎شود، ذهن به صورت خودکار آن‎ها را ساده می‎کند و  برای ساده سازی از اصول گشتالت استفاده می کند. این قانون مهم روانشناسی از ۱۱ اصل مهم تشکیل می شود.

بر اساس اصل تکمیل در گشتالت closure Principle ، چنانچه بخشی از تصویر یک شکل پوشانده شده یا جا افتاده باشد، ذهن به‌طور خودکار آن را تکمیل می کند و به صورت یک شکل کامل می‌بیند. به بیانی دیگر، چشم ما اشکال ناقص و ناتمام را به صورت کامل و یکپارچه می‌بیند. این اصل فقط به حس بینایی محدود نیست، فرض بر این است که همین اصل در تمام حواس عمل می‌کند.

در نشانه "فدکس" در نگاه اول نوشته لاتین FEDEX دیده می شود. در واقع فضای مثبت طرح همان نوشته "فدکس" است اما ذهن شروع به کشف جزئیات طرح می کند و بخش جا افتاده طرح را پیدا می کند. طراح فضای منفی هوشمندانه ای میان دو حرف لاتین EوX  در نوشته فدکس پدید آورده که دقیقا با فعالیت برند مطابقت دارد. فلش همان ایده تکِ نشانه "فدکس" است که درون طرح جا سازی شده است و این موضوع باعث شده که هنوز بعد از سال ها نماد "فدکس" از شاهکارهای طراحی آرم به حساب آید.