زن جوان در «زیبایی محجبه» اثری از ژان لئون ژروم

زن جوان در «زیبایی محجبه» اثری از  ژان لئون ژرومزن جوان در «زیبایی محجبه» اثری از ژان لئون ژروم

زن جوان در «زیبایی محجبه» اثری از  ژان لئون ژروم Jean-Léon Gérôme است که خانم جوانی از پشت یک حجاب به تماشاگر نگاه می کند به طوری که سوژه نگاه قدرتمند او می شود، این تابلو فرضیات اروپایی ها را درباره نقش زنان عثمانی در جامعه را به چالش می کشد.

این اثر بی مبدیل که در سال 1876، یک سال پس از بازدید هنرمند از شهری که اکنون به نام استانبول شناخته می‌شود، نقاشی شده است، مد و سبک رنگارنگ آن زمان را به تصویر می‌کشد که لباس سنتی ترکی را با عناصر اروپایی کنار هم می‌آورد.

قرار است این اثر به زودی در حراج ساتبیز در نیویورک در معرض فروش قرار بگیرد.