رونمایی از چهره الیزابت توسط الیزابت

رونمایی از چهره الیزابت توسط الیزابترونمایی از چهره الیزابت توسط الیزابت

کولین دیویدسون Colin Davidson نقاش ایرلندی به مناسبت تولد ملکه انگلیس در سن ۹۵ سالگی اش، نقاشی پرتره او را ارائه کرد. اما ملکه انگلیس بعد از رونمایی از تابلو هیچ واکنشی نشان نداد و مراسم را ترک کرد.

ظاهرا دیویدسون به خوبی توانسته است شخصیت درونی ملکه انگلیس را بر روی بوم بیاورد.