نمایشگاه هنرمندان ایرانی در مرکز بغداد

نمایشگاه هنرمندان ایرانی در مرکز بغدادنمایشگاه هنرمندان ایرانی در مرکز بغداد

هنرمندان ایرانی آثار هنری خود را در زمینه های مختلف تجسمی در القشلا در خیابان المتنبی در مرکز بغداد به نمایش گذاشتند.

در این نمایشگاه آثاری از هنرمندان مشهور ایرانی همچون مسعود نجابتی ، حسن روح الامین، سید مهدی حسینی، مسعود شجاعی طباطبایی، پویا سرابی، محمد روح الامین، حمید قربانپور، سید محمدرضا میری، حسین ونکی، حامد مغروری، صابر شیخ رضایی و تنی چند از هنرمندان خودنمایی می کند.