گالری‌های جدید از آثار هنرمندان هلندی و فلاندری

گالری‌های جدید از آثار هنرمندان هلندی و فلاندریگالری‌های جدید از آثار هنرمندان هلندی و فلاندری

موزه هنرهای زیبای بوستون واقع در آمریکا تعدادی از آثار هنرمندان هلندی و فلاندری را در حمایت از مرکز هنر هلند به این مرکز اهدا کرده است که در ادامه می بینید.

۱- سلف پرتره هنرمند در استودیوی شخصی‌اش، حدود ۱۶۸۰. ماریا شالکن (هلندی، ۱۶۴۵/۵۰–قبل از ۱۷۰۰)، رنگ روغن رو چوب. هدیه رز ماری و اییک ون اوترلو

 

۲- فنجان نارگیل سرپوشیده، ۱۶۰۷. فردریک آندریس (هلندی، ۱۵۶۶–۱۶۲۷) نقره، نارگیل. هدیه رز ماری و اییک ون اوترلو، به افتخار توماس اس. میچی

 

۳- سلف پرتره ایکاروس با ددالوس، حدود ۱۶۱۸. آنتونی ون دایک (فلاندری، ۱۵۹۹–۱۶۴۱) رنگ روغن روی بوم. هدیه موعود رز ماری و اییک ون اوترلو

 

۴- منظره زمستانی در نزدیکی یک روستا، حدود ۱۵–۱۶۱۰. هندریک اورکمپ (هلندی، ۱۵۸۵-۱۶۳۴) رنگ روغن روی چوب. هدیه موعود رز ماری و اییک ون اوترلو

 

۵- مولای احمد، حدود ۱۶۰۹. پیتر پل روبنس (فلاندری، ۱۵۷۷–۱۶۴۰) رنگ روغن روی چوب. موزه هنرهای زیبا، بوستون. صندوق M. ترزا بی. هاپکینز

 

۶- مدل کشتی هلندی شرکت هند شرقی "Valkenisse"، ۱۷۱۷ Wood. موزه هنرهای زیبا، بوستون. هدیه جان تمپلمن کولیج

 

۷- کشتی‌ها در یک باد در مکانی قبل از شهر آمستردام، ۱۶۶۶. لودولف باخویزن (هلندی، ۱۶۳۱–۱۷۰۸) رنگ روغن روی بوم. موزه هنرهای زیبا، بوستون. هدیه رز ماری و اییک ون اوترلو

 

۸- پرتره Aeltje Uylenburgh، ۱۶۳۲. رامبراند ون راین (هلندی، ۱۶۰۶–۱۶۶۹) روغن روی تابلو. هدیه موعود رز ماری و اییک ون اوترلو

 

۹- زندگی بی جان با گل‌ها، ۱۷۰۹. راشل رویش (هلندی، ۱۶۶۴–۱۷۵۰) رنگ روغن روی بوم. هدیه موعود رز ماری و اییک ون اوترلو

 

۱۰- کارت بازان، حدود ۱۶۵۹. جرارد تر بورچ (هلندی، ۱۶۱۷–۱۶۸۱) رنگ روغن روی بوم، روی چوب گذاشته شده. هدیه موعود رز ماری و اییک ون اوترلو

 

۱۱- گروت یا سنت باوکرک در هارلم، ۱۶۶۶. گریت برکهید (هلندی، ۱۶۳۸–۱۶۹۸) رنگ روغن روی تابلو. مجموعه سوزان و متیو ودربی

 

۱۲- حیاط میخانه با بازی کاسه، اواسط دهه ۱۶۲۰. آدریان بروور (فلاندری، ۱۶۰۶-۱۶۳۸) رنگ روغن روی چوب. مجموعه مایدا و جورج آبرامز - هدیه جزئی و به دست آوردن موزه با بودجه اهدایی رز ماری و ایجک ون اوترلو

 

۱۳- طبیعت بی جان با ظروف مختلف روی میز، حدود ۱۶۱۰. اوسیاس بیرت (فلاندری، حدود ۱۵۸۰–۱۶۲۳) رنگ روغن روی بوم. هدیه موعود سوزان و متیو ودربی

 

۱۴- پرتره زنی با بازوی آکیمبو، فرانس هالز اواخر دهه ۱۶۲۰ (هلندی، ۱۵۸۱ تا ۱۵۸۵-۱۶۶۶) رنگ روغن روی بوم. مجموعه سوزان و متیو ودربی

 

۱۵- پیروزی ملکه زمستان: تمثیل عادل، ۱۶۳۶ گریت ون هانتورست (هلندی، ۱۵۹۲ - ۱۶۵۶) رنگ روغن روی بوم. مجموعه خصوصی

 

۱۶- نمای نصب گالری‌های جدید هنر هلندی و فلاندری در موزه هنرهای زیبا، بوستون. هنر هلند در گالری قرن هفدهم. ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱

 

۱۷- نمای نصب گالری‌های جدید هنر هلندی و فلاندری در موزه هنرهای زیبا، گالری بوستون لئو و فیلیس برانک. ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱

 

۱۸- نمای نصب گالری‌های جدید هنر هلندی و فلاندری در موزه هنرهای زیبا، بوستون. گالری رابرت و روث رمیس ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱

 

۱۹- نمای نصب گالری‌های جدید هنر هلندی و فلاندری در موزه هنرهای زیبا، بوستون. هنر هلند در گالری قرن هفدهم. ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱

 

۲۰- نمای نصب گالری‌های جدید هنر هلندی و فلاندری در موزه هنرهای زیبا، گالری بوستون لئو و فیلیس برانک. ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱