نقاشی گم شده فراگونار پس از ۲۰۰ سال اتفاقی پیدا شد

نقاشی گم شده فراگونار پس از ۲۰۰ سال اتفاقی پیدا شدنقاشی گم شده فراگونار پس از ۲۰۰ سال اتفاقی پیدا شد

به گفته کارشناسی که برای تقسیم اموال به محل رفته بود این نقاشی بر روی دیوار سالن و در ارتفاع خیلی بالا نصب شده بود و در طول‌ سال‌ها کسی اهمیتی به آن نمی‌داد.پس از اینکه کارشناس توجه‌اش به این تابلو جلب شد امضای فراگونار را که به سختی قابل خواندن بود در کنار آن شناسایی می‌کند.


«فیلسوف کتابخوان» اثر ژان اونوره فراگونار

قرار است این تابلو روز ۲۶ ژوئن با قیمت پایه ۱ و نیم تا ۲ میلیون یورو در یک حراجی به فروش برسد.

به گفته کارشناسان این اثر بین سال‌های ۱۷۶۸ تا ۱۷۷۰ نقاشی شده است.

ژان اونوره فراگونار، نقاش فرانسوی است که در ۱۸۰۶ و در سن هفتاد و چهار سالگی در پاریس درگذشت. وی یکی از مهمترین نمایندگان سبک روکوکو است.