خانه متبلور شده است/ اثر حبیب الله صادقی

خانه متبلور شده است/ اثر حبیب الله صادقیخانه متبلور شده است/ اثر حبیب الله صادقی

در لغت نامه این چنین آمده است: متبلور. آنچه که بلوری شده باشد. بلور شده و رجوع به بلور و تبلور شود. مجاز از روشن، آشکار، نمایان. این موضوعی است که ما می‌توانیم به صورت آشکار در نقاشی تابستان سال شصت و چهار ببینیم.
در این سال کشور مشغول جنگ و عملیات‌های پی در پی نظامی است. اما هنرمند گویی در تمام این فشارها نگاهی به سوی دیگر ماجرا دارد.
بنای معماری که موضوع چشمگیری در میان نقاشی‌های هنرمندان است، معمولا با روایتی خاص از زوال و کهنگی در تاریخ هنر دیده می‌شود. اما این بار بنای ساختمان در قلم صادقی فراتر رفته و تبدیل به موجودی جاندار شده است، موجودی که در حال متبلور شدن است. او با نمایش لباس زیر بر روی بالکان خانه، به تناقضی آشکار در دنیای فقر و غنی و فاصله طبقاتی اشاره دارد. در دوره ای که ذهن مردمی مستضعف در کهکشان حضور در جبهه های دفاع مقدس موج می زند، صادقی از این دوگانگی پرده بر می دارد.