عید بر عاشقان حضرتش مبارکباد

عید بر عاشقان حضرتش مبارکبادعید بر عاشقان حضرتش مبارکباد

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید
که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید
از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش
زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید

حضرت مهدی «عج» فرمودند:
وجود من برای اهل زمین، سبب امان و آسایش است، همچنان که ستارگان سبب امان آسمان اند.
بحار الأنوار، جلد۷۵ ، ص۳۸۰