نمونه‌ای پُر زحمت از به کارگیری «چیدمان» در تبلیغات

نمونه‌ای پُر زحمت از به کارگیری «چیدمان» در تبلیغاتنمونه‌ای پُر زحمت از به کارگیری «چیدمان» در تبلیغات

این کمپین تبلیغاتی به سفارش یک شرکت بیمه هندی طراحی شده که به جای روش‌های اداری سنتی، تمام خدمات خود را در بستر آنلاین ارائه می‌کند؛
 آگیلوی هند برای بیان این مزیت از یک اینستالیشن (=چیدمان) خوب بهره جسته است که نشان می‌دهد حجم کارها و اسناد کاغذی انباشته شده می‌تواند واقعا پریشان‌کننده و ترسناک باشد!
• پاریدولیا (Pareidolia) پدیده‌ای روان‌شناختی است که در آن، فرد علایم یا صداهایی را که ادراک می‌کند به صورت معنادار می‌شناسد، گرچه ممکن است هیچ ارتباطی میان آن دو نباشد!

 طراحی شده در آژانس تبلیغاتی Ogilvy India، مومبای، هند / به سفارش Acko General Insurance / ژانویه ۲۰۲۲

منبع