تماشا تجسمی‌تیوب

"یک خانواده انسانی، غذا برای همه" اثری در ستایش نوع دوستی

"یک خانواده انسانی، غذا برای همه" اثری در ستایش نوع دوستی

این انیمیشن به ما آموزش می‌دهد که وقتی برای حفظ خودمان مبارزه می‌کنیم، همه گرسنه می‌مانند.اما وقتی منفعت جمعی را در نظر بگیریم، راه‌های بقای بیشتری پیدا می‌کنیم.

در این انیمیشن ،افراد زیادی در لبه صخره درحال چرخش‌اند و یک کاسه سوپ در مرکز آن قرار دارد. هر یک از افراد فقیر یک قاشق خیلی بلند دارند. در ابتدا همه برای بدست آوردن سهمی از سوپ با یکدیگر درگیر می‌شوند، اما هیچ کس نمی‌تواند به آن دست یابد. تا اینکه  یک خانم کمی از سوپ را برای فردی که بالای صخره نشسته بود فرستاد، و پس از آن دیگران در این کار نیک به پیروی از او مشارکت کردند. در نهایت،ر وال داستان تغییر کرد، پیام زیبای این انیمیشن این است که اگر بتوانیم خودخواهی کودکانه خود را کنار بگذاریم و مرتباً به اطرافیانمان کمک کنیم، زندگی ما به تدریج زیبا می‌شود."خدمت به دیگران، خدمت به خود است" پیامی است که از این انیمیشن می آید.

منبع