"خانه ای در مونترویگ" تجسم بخشیدن به فضا به شیوه ای متوازن

"خانه ای در مونترویگ" تجسم بخشیدن به فضا به شیوه ای متوازن"خانه ای در مونترویگ" تجسم بخشیدن به فضا به شیوه ای متوازن

 مزرعه/ خوان میرو/ 1921-1922/ / رنگ و روغن روی بوم/ نشنال گالری واشنگتن

مزرعه ای که "خوان میرو" بسیاری از روزهای تعطیل خود را در آن می گذراند به دفعات سوژه نقاشی های او واقع شده است. دقت وسواس آمیز میرو در ترسیم حیوانات کوچک به طرزی خاص قابل توجه است. ابزار و وسایل مزرعه نیز با دقت بسیار نمایش داده شده اند.
"مزرعه " یک از اولین نقاشی هایی است که "میرو" در آن استعداد عجیب خود را در تجسم بخشیدن به فضا به شیوه ای متوازن نشان می دهد. این نقاشی بر خلاف سادگی و حتی خام دستی ظاهریش، از نظر فرم و همچنین رنگ بسیار پیچیده است.
میرو در سال 1920 از بارسلونا به پاریس نقل مکان کرد و مصمم بود در برنامه های هنری پایتخت فرانسه شرکت کند. با این وجود، او عمیقاً به زادگاهش کاتالونیا وابسته بود و هر تابستان به مزرعه خانواده‌اش در روستای مونترویگ باز می‌گشت. در سال 1921 تصمیم گرفت نقاشی از این مزرعه بسازد، نقاشی که بعد ها با عنوان یکی از آثار کلیدی و مهم میرو شناخته شد.
این اثر ترکیب درخشانی از یک رئالیسم قوی با ته مایه هایی از کویسم است. خلاصه ای از جزئیات جداگانه است که هر کدام با دقت مشاهده شده و به طور دقیق توصیف شده است. با این حال، این واقع گرایی دقیق با تمایل به ساده سازی فرم ها به شکل های انتزاعی و هندسی مطابقت دارد.
در اواسط دهه 1920، میرو شیوه رئالیستی را کنار گذاشت و سبکی سوررئالیستی روی آورد. با این حال در آثار بعدی اش همچنان عناصری از تابلوی "مزرعه" ظاهر می شدند.

تهیه و تنظیم: نرگس صاحب‌اختیاری