ویترین مغازه گالری عکس و نقاشی از فرر میرو

ویترین مغازه گالری عکس و نقاشی از فرر میروویترین مغازه گالری عکس و نقاشی از فرر میرو

فرر میرو Ferrer Miró یکی از هنرمندانی است که پس از اقامت در ایتالیا در دهه 1870، رئالیسم حکایتی anecdotal realism را وارداسپانیا کرد. در بازگشت به بارسلونا، او در استودیو مشترکی با روما ریبرا Romà Ribera کار هنری اش را به شکلی بسیار فعال شروع کرد و خواسته های مردم مشتاق برای تجلیات هنری که بازتاب عادات بورژوازی نوپای محلی بود را پذیرفت.
در اینجا نقاش ویترین مغازه گالری عکس و نقاشی را به تصویر کشیده است که برای آن مدال طلا را در نمایشگاه جهانی 1888 دریافت کرد.
موفقیت این کار فرر میرو را به تولید نسخه های دیگر با مضامینی از این دست ترغیب کرد.

سایت مجله تجسمی این تابلوی نقاشی را که در سال 1980 و در بارسلونا با تکنیک نقاشی رنگ و روغن در ابعاد هشت و نیم متر در شش متر خلق شد را با جزییات آن به نمایش می گذارد. این اثر بزرگ در موزه هنر ملی کاتولونیا در اسپانیا نگهداری و مراقبت می شود.