تماشا تجسمی‌تیوب

"برف گرم" اثری درباره ارتباط پدر و دختر

"برف گرم" اثری درباره ارتباط پدر و دختر

برف گرم انیمیشن کوتاهی درباره رابطه پدر و دختر بزرگش است.  انیمیشن،در یک موقعیت روزمره، با نشستن پدر و دختر پشت میز آشپزخانه شروع می شود. دختر منتظر است تا غذای او گرم شود و از سؤالات و پیشنهادات پدر آزرده می شود.

این وضعیت سپس توسعه می یابد و به دنیای سورئالیستی پر از عشق و درد تبدیل می شود.

کارگردانی و انیمیشن: Ira Elshansky • طراحی صدا: Tal Bar-Levav • موسیقی: Fika Magarik.