تماشا تجسمی‌تیوب

"مرلوت" اثری اقتباسی

"مرلوت" اثری اقتباسی

انیمیشن اقتباسی مرلوت اثری، خلاقانه و با اقتباس از اثر کلاسیک شنل قرمزی ساخته شده است.

این فبلم به عنوان پروژه پایان نامهGiulia Martinelli & Marta Gennari ساخته شده است.