"4 ماهی کوچک" روایتی درباره وسواس فکری

"4 ماهی کوچک" روایتی درباره وسواس فکری

این داستان درباره خرسی است که آرزو دارد به ماهیگیری برود .ماهیگیری، ماهیگیری، ماهیگیری، ماهیگیری... بله، 4 بار. تماشاش کن، متوجه میشی!

این انیمیشن توسط استودیو توفکتوری  ساخته شده است.

منبع