تماشا تجسمی‌تیوب

"اثر جانبی"انیمیشنی خلاق با موضوع همدردی

"اثر جانبی"انیمیشنی خلاق با موضوع همدردی

"نیاز" به راحتی در یک دقیقه و نیم نشان داده شده است.

این انیمیشن داستان «مردی است که دوست دارد از دیگران مراقبت کند و می‌آموزد که باید از خودش نیز مراقبت کند.» برای تسکین درد او، هیچ چیز بهتر از آرامش گرمای انسانی نیست. این چیزی است که این انیمیشن باشکوه پر از شیرینی و شعر به ما می آموزد که بدون معطلی ببینیم و به اشتراک بگذاریم.

در صورت غم و اندوه یا ناامیدی، حضور و تماس انسان می تواند باعث تسلی، اطمینان و آرامش شود. اما چگونه می توان این را نشان داد؟ Eleonora Stella Hariyono Oei پاسخ را پیدا کرده است. او که دانشجوی مؤسسه هنرهای کالیفرنیا بود، Side Effects را خلق کرد که گوهر واقعی هوش و خلاقیت است. 

سایت شخصی کارگردان این اثر را می توانید در اینجا ببینید.