تماشا تجسمی‌تیوب

وارونگی اثری درباره ارتباط کودکان و بزرگسالان

وارونگی اثری درباره ارتباط کودکان و بزرگسالان

این فیلم پوچ بودن دنیایی را بررسی می کند که در آن نقش کودکان و بزرگسالان تغییر می کند. داستان انیمیشن یک روز پر از تعاملات معکوس عجیب را دنبال می کند،  پویایی این رابطه را آشکار می کند و به موضوعاتی در مورد بلوغ و فرزندپروری به روشی کمیک می پردازد.