تماشا تجسمی‌تیوب

آموزش طراحی ریوت بودگان از اسپانیا

آموزش طراحی ریوت بودگان از اسپانیا

نقاشی طبیعت بیجان همواره یکی از پر اهمیت ترین سبکهای نقاشی در محافل هنرهای بصری می باشد. در سیستمهای آموزشی این سبک از نقاشی به عنوان آغاز مناسب و آکادمیک برای هنرجویان بوده و هست. این حوزه از نقاشی به دلیل ساده تر بودن آن نسبت به گرایشات دیگر و در عین حال آکادمیک بودن آن طرفداران زیادی را در بین اساتید و هنرجویان دارد. بسیاری از محدودیت ها و مشکلاتی که برای دیگر سبکهای نقاشی وجود دارد در این سبک به سادگی قابل حل می باشد. مشکلاتی از قبیل مدل مناسب برای نقاشی فیگور، یافتن محل مناسب برای نقاشی طبیعت در این حوزه وجود ندارد. شما می توانید با یک نور پردازی بسیار ساده و یک چیدمان مناسب اقدام به تمرین و خلق آثار نقاشی طبیعت بیجان  نمایید. در عین حال این سبک نقاشی برای ارتقاء دادن تکنیک رنگ شناسی و نورپردازی شما بسیار مناسب و مفید خواهد بود. در این فیلم آموزشی این سبک مفید از نقاشی را خواهیم شناخت.