تماشا تجسمی‌تیوب

نقاشیخط های محمدسعید نقاشیان

نقاشیخط های محمدسعید نقاشیان

در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۵۶ در تهران متولد شدم. در خانواده ای هنردوست و هنرپرور. پیشه­ ی پدرم نقاشی و خوشنویسی بود. از سال ۱۳۶۹ به اصرار پدرم به کلاس خوشنویسی رفتم و به مشاقی خط نستعلیق مشغول شدم، بعدها این مشاقی به عشقی مبدل شد که تا ابد از جانم بیرون نخواهد رفت؛ این بزرگترین میراث پدرم برای من بوده و هست و تا همیشه قدردان لطفش هستم و خواهم بود.

سال ۷۵ وارد دانشگاه سوره شدم و به تحصیل رشته گرافیک پرداختم. در سال ۱۳۷۶ بزرگترین اتفاق زندگیم در راستای حرفه هنری برایم افتاد و آن آشنایی با استاد  حمید عجمی خالق مکتب خوشنویسی معلی بود. از آن سال تاکنون افتخار شاگردی ایشان را دارم. بعد از آشنایی با ایشان و دیدن خط معلی یافتم که ایشان و خط معلی گمگشته های من در راستای هنر می باشند. از سال ۷۷ به طور حرفه ­ای نزد ایشان تلمذ کردم و از سال ۸۰ نمایشگاه های متعددی را در راستای اندیشه خط معلی و عرفان خط معلی در داخل و خارج از کشور و بصورت نمایشگاه های گروهی و انفرادی برگزار کردم.