تماشا تجسمی‌تیوب

"فریب خورده" اثری کمدی و منتقدانه

"فریب خورده" اثری کمدی و منتقدانهماهی‌هایی با چشم‌های درشت به آرامی شنا می‌کنند تا جایی که یکی از آنها می میرد. آنچه ماهی را می‌گیرد نوک یک اردک است است، اردک به  وضوح شبیه BB8، رباتی در فیلم جنگ ستارگان است. گروهی از اردک ها بی سر و صدا در حال لذت بردن از غذای آبی خود هستند که گروهی از شکارچیان، با تفنگ، دردسر را در برکه می کارند. اردک ها پرواز می کنند، از گلوله ها فرار می کنند، اما یکی از آنها در جنگ می میرد. خوشبختانه معجزه زندگی به سرعت فرا می رسد.

این انیمیشن کوتاه توسط نولان جی داونزNolan J. Down ، انیماتور، تصویرگر و کارگردان اهل شیکاگو، تنها چند دقیقه است، اما در پی بیان جهانی بودن چرخه زندگی است. مطمئناً این اثر یک نقد کوچک نیز به انسان و شیدایی او است که می خواهد همه چیز اطراف خود را از بین ببرد و حیوانات را برای سرگرمی بکشد.