تماشا تجسمی‌تیوب

"دور بمون" اثری درباره استقلال

"دور بمون" اثری درباره استقلال

دور بمون
Sent Away داستان پدرم را تعریف می کند که در سن هشت سالگی به مدرسه شبانه روزی فرستاده شد. مدارس شبانه روزی می توانند کودکان را از خانه های امن و دوست داشتنی خود بیرون بیاورند و آنها را به یک موسسه سرد و بی مهر بسپارند. بچه ها باید از نظر احساسی خاموش شوند و حساسیتهای خود را از بین ببرند تا بتوانند از این تجربه جان سالم به در ببرند.

 این اثر ارتباطی با تفکراتی درباره مردان دارد و این تصور وجود دارد که پسران کوچک باید «سخت‌تر» شوند. Sent Away به بررسی مضامین مردانگی و چگونگی نهادینه شدن کودکان از طریق سیستم مدارس شبانه روزی می پردازد. این اثر یک داستان شخصی در  نوع خود است، اما به جز آن پیامدهای دوربودن از خانه را هم بررسی می کند.

کارگردان : @rosafisher_