تماشا تجسمی‌تیوب

انیمیشن کمدی "مانفرد"

انیمیشن کمدی "مانفرد"

مانفرد شخصیت همنام در یک مجموعه انیمیشنی به همین نام است. هر قسمت نشان می دهد که مانفرد یک ناامیدی روزمره را تجربه می کند و چگونه با آن برخورد می کند.