تماشا تجسمی‌تیوب

انیمیشن کوتاه مطابقت،با مفهوم تفاوت های فردی

انیمیشن کوتاه مطابقت،با مفهوم تفاوت های فردی

کاراکتر اصلی در ورود به مکانی، متوجه تفاوت خود با دیگران می‌شود و تلاش می‌کند خود را تغییر دهد تا با دیگران هماهنگ باشد.

این انیمیشن استاپ موشن آن فیل بزرگ در اتاق جامعه را به نمایش می گذارد که از همه ما انتظار دارد در یک گروه از پیش تعیین شده «عادی» قرار بگیریم ولی زمانی که بتوانیم خودمان را دقیقاً همانطور که هستیم در آغوش بگیریم، شادی خود را باز می یابیم

منبع