برکزاری نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی اشعار حکیم نظامی گنجوی در عشق‌آباد

برکزاری نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی اشعار حکیم نظامی گنجوی در عشق‌آبادبرکزاری نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی اشعار حکیم نظامی گنجوی در عشق‌آباد

 

در آستانه سالروز بزرگداشت نظامی گنجوی، از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان نمایشگاه نقاشی با موضوع «داستان‌های نظامی گنجوی» و خوشنویسی با خودکار از اشعار این شاعر بزرگ ایرانی از روز جمعه ۲۰ اسفند در محل رایزنی در عشق آباد برپا شد.

نویدرسولی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان، هدف از برگزاری این نمایشگاه را شناخت بیشتر مردم کشور دوست و همسایه، ترکمنستان با نظامی از مشاهیر ادب فارسی کشورمان بیان کرد.

در این نمایشگاه بیش از ۳۰ اثر نقاشی نظامی گنجوی و خوشنویسی که به اهتمام  فارسی آموزان رایزنی فرهنگی تهیه شده است در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.