تماشا تجسمی‌تیوب

"تیک تاک زمان" اثری درباره زمان

"تیک تاک زمان" اثری درباره زمان

Ticking Away اثر مایکل سونارین
Ticking Away داستانی درباره یک ساعت ساز است. کارگردان، Michael Sewnarain، از مشاهده پدرش در محل کار الهام گرفت. او خودش ساعت‌ساز بود و خانه‌ای که در آن بزرگ شد همیشه پر از ساعت‌های قدیمی در حالت‌های مختلف تعمیر بود. اگرچه این فیلم به هیچ وجه یک اتوبیوگرافی نیست، اما خاطرات زندگی واقعی تأثیری بر ایده فیلم گذاشته‌اند.

سایت ششخصی کارگردان اثر را دراینجا ببینید