تماشا تجسمی‌تیوب

نمایش فیلم گپ و گفت هنرمندان کارتونیست مشهدی | شهر آرا

نمایش فیلم گپ و گفت هنرمندان کارتونیست مشهدی | شهر آرا

نمایش فیلم گپ و گفت هنرمندان کارتونیست مشهدی با شهر آرا درباره کارتون با حضور مجید ادیبی، محسن اسدی و حسین نقیب کاری از مریم قاسمی، با تدوین مهران سپهران تهیه شده در معاونت رسانه های نوین موسسه فرهنگی شهر آرا -زمستان ۱۴۰۰