تماشا تجسمی‌تیوب

"نوش جان" اثری از ایتالیا

"نوش جان" اثری از ایتالیا

یک دختر بچه گرسنه خیابانی به جادو و خطرات آشپزخانه یک غول خوان اپرا پی می برد.

در حالی که یک دختر گرسنه در یک سطل زباله کثیف در یک کوچه به دنبال ضایعات غذا می گشت، ماه کامل بر فراز دهکده قدیمی ایتالیا معلق بود. ابتدا از یافتن قوطی ساردین خوشحال به نظر می رسید، اما خالی بود. سپس دم ماهی را دید اما فقط یک استخوان لخت را بیرون آورد. شکمش بلندتر و بلندتر شروع به غر زدن کرد. خیلی باحال بود و روسری و کتش گرمای کافی بهش نمیداد. داشت بینی خیسش را با آستین تمیز می کرد که صدای مردی را شنید که آریایی از یک اپرای نامفهوم می خواند. این مانند تماسی بود که او نمی توانست در برابر آن مقاومت کند و مجبور بود آن را دنبال کند. - خورخه ویلگاس A

کارگردانها:

Jean-François Barthelemy 
Jean-François Barthélémy 
Maël François 
Carlos Felipe León Ortiz