"آبریل" داستانی برای یک کودک نابینا

"آبریل" داستانی برای یک کودک نابینا

زمانی در زندگی ابریل فرا رسید که تخیل و خیال از او در برابر واقعیتی که در آن زندگی می کرد محافظت نمی‌کرد. تا اینکه یک روز او شکل جدیدی از فرار را کشف کرد که زندگی او را برای همیشه تغییر داد.