تماشا تجسمی‌تیوب

"رفتار خودت را تقلید کن" انیمیشنی طنز درباره ادب

"رفتار خودت را تقلید کن" انیمیشنی طنز درباره ادب

Mime Your Manners یک فیلم پیراهن متحرک در مورد یک مرد متکبر است که وقتی به یک میم تبدیل می شود طعم داروی خودش را می چشد و برای رهایی باید رشد کند تا انسان بهتری شود.