تماشا تجسمی‌تیوب

"ترس" انیمیشنی جذاب درباره ترس درونی

"ترس" انیمیشنی جذاب درباره ترس درونی

 دراین انیمیشن ترس ها به عنوان همراهان همیشگی صاحبانشان قابل مشاهده اند.این موجودات می‌توانند زندگی مردم را دشوارتر کنند، اما همچنین می‌توانند بسیار مفید باشند.

 برای دیدن صفحه شخصی کارگرداناینجا را ببینید