تماشا تجسمی‌تیوب

انیمیشن زیبای "ترنجبین" و تولد یک گیاه

انیمیشن زیبای "ترنجبین" و تولد یک گیاه

یک کشاورز که هویج می کارد،یک روز پیشنهاد کاشت یک بذر را می‌پذیرد، به هنگام تولد بذر، به او علاقه‌مند می شود و او را نزد خود نگه می دارد.