"بیب و توییت"داستان دوستی یک ربات و پرنده

"بیب و توییت"داستان دوستی یک ربات و پرنده

Beep & Tweet یک انیمیشن کوتاه خیال پردازانه است که توسط Iron Feather Studios، تیمی از دانشجویان سال سوم در کالج شریدان در انتاریو، کانادا تولید شده است. فیلم آنهاداستان رباتی است که از زپرنده کوچکی مراقبت می کند، اما باید با معنای عشق و رها کردن کنار بیاید. Beep & Tweet دارای ریگ های کاراکتری با برش های پیچیده و همچنین جلوه های رنگی و ترکیبی چشمگیر است که با استفاده از Toon Boom Harmony ساخته شده است.

منبع