تماشا تجسمی‌تیوب

انیمیشن "مبل راحتی" و گذر عمر بر یک مبل

انیمیشن "مبل راحتی" و گذر عمر بر یک مبل

در اتاق نشیمن یک پدربزرگ پیر، یک صندلی چرمی گرانبها نشسته است.
زندگی در شیرینی و آرامش برای این دو همسفر دیرینه جریان دارد، اما با تغییر ناگهانی داستان و صاحبان، صندلی ما متوجه می شود که همیشه با اشیا با دقت و توجه رفتار نمی شود و کم کم غیرقابل استفاده می شود.
اما آیا این پایان سفر است؟

منبع