تماشا تجسمی‌تیوب

لیزا،اثری آبستره، موزیکال و دیدنی

لیزا،اثری آبستره، موزیکال و دیدنی

لیزا یک فیلم کوتاه انتزاعی است که نام خود را از ترکیبی از جورج گرشوین گرفته است. انیمیشن این فیلم توسط باستین دوپریز Bastien Dupriez با فیلم 35 میلی متری ساخته شده است.