تماشا تجسمی‌تیوب

اثری برای کریسمس

اثری برای کریسمس

یک انیمیشن کوتاه استاپ موشن برای کارت کریسمس شربت 2010. همه مدل ها با دست از چوب بریده شده و با دست نقاشی شده اند.

فیلمی از

Nicos Livesey
Azusa Nakagawa
Joseph Pelling
Becky Sloan